Ympäristötyötä läheisesti ja lämmöllä

Sastamala liittyi vuonna 2020 valtakunnalliseen Hinku-verkostoon, jonka jäsenkunnat pyrkivät kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Tätä tavoitetta tukee osaltaan Sastamalan Lämpö Oy, joka toimittaa kaupunkiin ympäristöystävällistä kaukolämpöä.

Sastamala on luonnonläheinen pikkukaupungin ja maaseudun yhdistelmä, jonka kehittämisessä pidetään vahvasti kiinni luontoarvoista ja ympäristöstä. Tällä periaatteella kaupunki liittyi maaliskuussa 2020 valtakunnalliseen Hinku-verkostoon. Sen jäsenkunnat sitoutuvat tavoittelemaan merkittäviä päästövähennyksiä matkalla kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Vuonna 2008 perustettu Hinku kokoaa ympäristötyöhön kuntien lisäksi yrityksiä sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijoita. Verkosto jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnästä, tukee kuntien ilmastotyötä ja pyrkii luomaan kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille. Hinku-verkostoa vetää Suomen ympäristökeskus SYKE.

Kunnissa edistetään ilmastoasiaa muun muassa lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. Samalla myös paikallisia yrityksiä ja asukkaita kannustetaan ja ohjataan ilmastotekoihin.

Yli 90 % Sastamalan kaukolämmöstä
perustuu uusiutuviin, biopohjaisiin
polttoaineisiin.
-Jari Viitanen

Kaukolämpöä läheltä ja ympäristöystävällisesti

Sastamalassa ympäristötavoitteiden saavuttamista tukee merkittävältä osaltaan kaukolämpöyhtiö Sastamalan Lämpö. Yli 90 % sen toimittamasta lämmöstä tuotetaan lähialueilta saatavilla biopohjaisilla ja uusiutuvilla polttoaineilla.

Yhtiötä on vuodesta 2013 alkaen vetänyt Jari Viitanen, jolla on toimitusjohtajana vahvuutenaan alan vankka käytännön kokemus ja tuntemus. Hän on koulutukseltaan LVI- ja energiatekniikan insinööri (AMK) ja tutustunut noin 25-vuotisen työuransa aikana lähes kaikkiin LVI-alan töihin.

Sastamalaa Viitanen arvostaa mukavan rauhallisena ja sopivan kokoisena paikkakuntana, jossa luonto ja vesistöt ovat mukavasti aivan keskustan ytimessä. Luonto näkyy myös ihmisten arvoissa, ja Viitasen mukaan sastamalaisilla onkin yleisesti hyvä suhde ympäristöasioihin. Kaupungissa ymmärretään, että ympäristöstä huolehtiminen on tärkeää tulevienkin sukupolvien kannalta.

”Sastamalan liittyminen Hinku-verkostoon on hieno asia, ja kaupunki on jo pitkään edistänyt hiilineutraaliuden tavoitetta. Suurin osa Sastamalan keskustan kiinteistöistä lämpenee ympäristöystävällisellä kaukolämmöllä, ja myös monissa muissa kaupungin kiinteistöissä hyödynnetään lämmitykseen joko haketta tai puupellettiä”, kertoo Viitanen.

Pääosassa uusiutuvat, biopohjaiset polttoaineet

Sastamalan Lämpö Oy:n kaukolämpö tuotetaan läheisessä Adven Oy:n lämpölaitoksessa.
Polttoaineena käytetään pääosin puunjalostusteollisuuden ylijäämää, joka on peräisin paikallisesta vaneritehtaasta, metsäyhdistyksistä ja sahoilta. Alle 10 prosenttia energiasta tuotetaan kevyestä polttoöljystä, jota käytetään tarvittaessa kulutushuippujen tasaajana ja varaenergianlähteenä.

Laitoksen tuotanto on erittäin energiatehokasta, sillä kehittyneen savukaasujen lämmöntalteenottojärjestelmän ansiosta yli 90 % polttoaineen energiasta saadaan muutettua lämmöksi. Samalla savukaasujen päästöjä seurataan jatkuvatoimisella mittauksella.

Ympäristöystävällisyyden lisäksi paikallinen kaukolämpö on Viitasen mukaan helppohoitoinen, huoleton ja varmatoimiminen valinta, jonka turvaa lämmön kovillakin pakkasillakin.
”Sastamalassa kaukolämmön hinta on pyritty pitämään pitkällä aikavälillä vakaana ja kohtuullisena. Helppohoitoisten ja pitkäikäisten laitteiden ansiosta myös huoltokustannukset jäävät minimiin. Kaukolämpö onkin kerros- ja rivitaloissa sähkö- ja öljylämmitystä edullisempi ratkaisu.”

Toimiva ratkaisu myös omakotiasujille

Kaukolämpöverkoston lähialueilla saa samaa lämpöä toki myös omakotitaloihin.
”Saatavuusalue kasvaa vuosittain normaalin verkoston rakentamisen yhteydessä. Tarvittaessa voidaan kaukolämpöä järjestää kauemmaskin, mikäli verkostoon on liittymässä esimerkiksi useampi kiinteistö”, sanoo Viitanen.

Kaukolämmön hankkiminen omakotitaloon on prosessina yksinkertainen. Kiinteistön omistaja ottaa yhteyttä Sastamalan Lämpöön, minkä jälkeen käydään läpi nykyisen lämmityslaitteiston tilanne. Sitten omistaja saa yhtiöltä tarjouksen, jonka hyväksymisen jälkeen tehdään sopimus.

”Itse kaukolämmön rakentaminen onkin sitten helppo toimenpide. Rakennamme kaukolämpöputket nykyiseen lämmönjakohuoneeseen ja asennamme kaukolämpömittarin. Tämän jälkeen asiakas hankkii kaukolämpöpaketin ja urakoitsijan kytkemään sen nykyisiin putkiin. Tarvittaessa voimme tehdä myös kaikki työt kokonaisurakkana avaimet käteen -periaatteella”, lupaa Viitanen.

Omakotitalon kaukolämpöpaketti on pienikokoinen, seinään asennettava kokonaisuus, joka ei vie paljoa tilaa. Se sisältää kaiken tarvittavan laitteiston, jolla kaukolämpöveden lämpö siirretään omakotitalon patteri- tai lattialämmitysputkiin. Mukana ovat muun muassa säätölaitteet, vaihtimet, pumput ja paisunta-astia.

”Öljylämmityksen vaihtoa ympäristöystävällisempään kaukolämpöön helpottaa sekin, että hankkeeseen voi tällä hetkellä saada valtiolta 4000 € siirtymäavustusta”, muistuttaa Viitanen.

Pakarisen aktiivinen harrastajaperhe
Karoliinan mielestä Karkku tarjoaa erinomaiset puitteet hyvään elämään
Miten Sastamala panostaa perheisiin ja kouluoloihin